Dieta pri zvysenej hladine cukru

Potraviny z jednotlivých skupín si môže ľubovolne obmieňať a jeho strava bude pestrá a chutná.Podávajú sa hneď pred jedlom a dokonca sa môžu podať počas jedla alebo bezprostredne po ňom.Medzijedlo je menšia dávka jedla (1 až 2 sacharidové jednotky), ktoré sa podáva medzi hlavnými jedlami, resp. Veľkosť medzijedla závisí od inzulínového režimu, stupňa a trvaní fyzickej záťaže počas dňa.zmenou životného štýlu pomocou účinných tabliet na liečbu diabetu, v monoterapii alebo v kombinovanej liečbe. Ako sa diabetes zhoršuje, beta bunky produkujú čoraz menej inzulínu.Pôsobenie dlhoúčinkujúcich inzulínov (sú zakalené) nastupuje pozvoľne a preto nie je potrebné po ich podaní sa najesť, samozrejme za predpokladu, že diabetik má normálny stravovací režim.Medzijedlo je niekedy nutné, aby sa zabránilo hypoglykémii (nízkej hladine cukru v krvi) a aby sa udržala dobrá kontrola glykémie.Na druhej strane podávanie inzulínu ovplyvňuje denný režim diabetika, vyžaduje určitú sebadisciplínu.Každý diabetik pri zostavovaní diétneho plánu má stanovený ideálny obsah sacharidov (SJ), ktorý je primeraný k jeho energetickej potrebe a podielu, ktorý je potrebné dodať vo forme sacharidov.Výhoda počítania stravy v sacharidových jednotkách je, že pacient si vie jednoducho a pomerne presne zostaviť jednotlivé jedlá tak, aby bol splnený odporúčaný obsah sacharidových jednotiek.Tabletky znižujú hladinu cukru v krvi zvyšovaním produkcie inzulínu alebo znižovaním množstva vytvorenej glukózy, alebo pomáhajú inzulínu lepšie v organizme účinkovať, Niektoré typy liečby môžu spôsobovať priberanie na váhe a sú spojené so zvýšeným rizikom poklesu hladiny cukru v krvi pod fyziologické hodnoty (teda hodnoty u zdravého človeka) – vzniká hypoglykémia, ktorá môže viesť až ku kóme. Dokázalo sa, že znižovanie ich funkcie u diabetikov priamo súvisí so zhoršovaním kontroly hladiny cukru v krvi.Aj tí, ktorí sa dlho vyhýbali liečbe inzulínom oceňujú jej prednosti a ľutujú, že sa na liečbu inzulínom nedali presvedčiť už skôr.

Zavedenie inzulínu do liečby pri cukrovke (diabetes mellitus) má svoje jednoznačné zdravotné výhody – zlepšuje metabolickú vyrovnanosť diabetika, pomáha predchádzať vzniku komplikácií hroziacich z cukrovky alebo zmierňuje už vzniknuté komplikácie. Diabetici po začatí liečby inzulínom sa cítia oveľa lepšie ako pred ňou, ustupuje malátnosť a pocit únavy, poruchy spánku, ustupuje smädenie aj častejšie močenie, diabetici veľmi často udávajú zlepšenie psychických funkcií.Celodenný obsah sacharidových jednotiek je podľa typu diabetika a jeho potreby rozdelený na jednotlivé porcie jedla tak, aby inzulínový režim bol v súhre so stravovacím režimom.Inzulín sa podáva pred jedlom – rýchloúčinkujúci 15 až 30 minút pred jedlom, v prípade pretrvávania vyšších glykémií po jedle možno predĺžiť tento interval na 45 minút.Podobne je to aj pri zmesiach rýchlo a dlhoúčinkujúceho inzulínu.Základným cieľom liečby je zníženie hladiny cukru v krvi, pretože následkom diabetu vzniká práve zvýšená hladina cukru v krvi, ktorá je pre ľudský organizmus škodlivá. typu sa často objavuje krátko po vírusovom infekčnom ochorení. V tomto prípade však zabíja bunky v pankrease, ktoré vytvárajú inzulín.