Dieta w depresji dwubiegunowej

W terapii stosowane są leki przeciwdepresyjne, przeciwpadaczkowe, neuroleptyczne, przeciwlękowe.Rapid Cycling Bipolar Disorder i Ultradian Bipolar Disorder), których przebieg związany jest z bardzo dużą częstością epizodów chorobowych.Wczesne rozpoczęcie kuracji wpływa łagodząco na przebieg choroby afektywnej dwubiegunowej w kolejnych latach.Wtedy też etapy te mogą być krótkie lub bardzo krótkie i trwać np.Nawrotom choroby mogą zaś sprzyjać brak snu oraz nieregularny codzienny rytm wykonywanych prac i zadań społecznych.Wtedy jednak często nie jest jeszcze rozpoznana i leczona.Choroba charakteryzuje się występującymi na przemian okresami depresji i manii (hipomanii).W zależności od tego, czy chory jest w okresie depresji, manii czy remisji – stosowany jest inny schemat leczenia oraz podawane są leki z różnych grup.Choroba afektywna dwubiegunowa (CHAD) charakteryzuje się występowaniem na przemian okresów depresji i manii (hipomanii).Choroba afektywna dwubiegunowa może pojawić się w każdym wieku, choć pierwsze jej objawy występują zwykle pomiędzy 20 a 30 rokiem życia, częste są jednak początki przed 20 rokiem życia.Pojawiają się z różnym nasileniem i czasem trwania, często z obecnymi okresami remisji.Epizody manii – euforii, poczucia siły, ustąpienia lękowych wątpliwości i zahamowań – przypominają stan po zażyciu narkotyków.Kiedy mania ustępuje, następuje bolesna konfrontacja z trudną rzeczywistością.

U 53-60% chorych choroba ujawnia się w dzieciństwie i okresie dorastania, a zwłaszcza w okresie między 15 a 19 rokiem życia.Rokowania podnosi wczesne rozpoczęcie leczenia, które pozwala pozbyć się wszystkich objawów choroby na długi czas.tydzień lub kilka dni, a zdarza się nawet, że mogą przechodzić jeden w drugi (mania w depresję) w ciągu 24 godzin.Pojawiają się w różnej częstotliwości i kolejności. fakt, że u krewnych pierwszego stopnia (osób chorych na CHAD) znacznie częściej niż w całej populacji pojawiają się jakieś choroby afektywne.Epizody manii mogą utrzymywać się od 2 tygodni aż do 5 miesięcy, depresje są natomiast nieco dłuższe, tj. Znane są formy choroby afektywnej dwubiegunowej (ang.